Pierwsze w powiecie Lokalne Partnerstwo PAFW


Pierwszy raz na śląsku cieszyńskim zostało zawiązane Lokalne Partnerstwo PAFW. By można było zawiązać takie partnerstwo, na terenie jednej gminy muszą działać min. trzy organizacje, instytucje bądź osoby, które w przeciągu ostatnich kilku lat korzystały ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tylko gmina Hażlach spełniła ten warunek i do współpracy zostały zaproszone: Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu, Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk, pani Grażyna Krehut oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, które organizuje na terenie powiatu m.in.program Działaj Lokalnie. Udział w programie daje możliwość zdobycia grantu w wysokości 65 tyś zł. na wspólne działania w całej gminie.

W dniach 9-10 kwietnia w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne tegorocznej edycji Lokalnego Partnerstwa PAFW. Z gminy Hażlach w szkoleniu wzięła udział Grażyna Krehut, Sławomira Godek oraz Klaudiusz Zawada. Uczestnicy mogli poznać mechanizmy działania Lokalnego Partnerstwa PAFW, metody przeprowadzania diagnoz potrzeb mieszkańców gminy oraz nawiązać współpracę z animatorem, który został wyznaczony do opieki nad partnerstwem zawiązanym w naszej gminie. Mamy nadzieję, że partnerstwo zaowocuje nowymi projektami realizowanymi w każdej miejscowości naszej gminy.


Cel programu
Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

Pomysł na program
Dzięki różnorodnej ofercie programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w wielu gminach w Polsce przeprowadzono projekty, których uczestnicy zdobyli doświadczenia i wypracowali zasoby stwarzające szansę na wyzwolenie dodatkowej energii obywatelskiej, wzmacniającej miejscowy kapitał społeczny. Stąd pomysł, żeby umożliwić połączenie sił różnych grup i instytucji, które chciałyby zaangażować się we wspólną partnerską inicjatywę. Suma ich wiedzy i doświadczeń pozwala realizować szeroko zakrojone projekty społeczne.

Do wzięcia udziału w programie Lokalne Partnerstwa PAFW zostały zaproszone wybrane społeczności z gmin, gdzie były realizowane liczne projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wśród partnerów znaleźli się uczestnicy m. in. następujących programów: Działaj Lokalnie, English Teaching, Liderzy PAFW, Program Rozwoju Bibliotek, Przemiany w Regionie (RITA)‏, Równać Szanse, Stypendia Pomostowe, Seniorzy w Akcji, Szkoła Ucząca Się (SUS)‏, Wolontariat Studencki.

Struktura programu
Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wiodącą rolę w partnerstwie pełni Grupa Inicjatywna, składająca się z beneficjentów programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, stanowiąca trzon partnerstwa, która zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą się włączyć w inicjatywę lokalną na rzecz dobra wspólnego. Partnerzy wspólnie realizują projekty w swoich społecznościach lokalnych, a rezultaty tych inicjatyw służą mieszkańcom gmin, na terenie których są realizowane.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wybory Samorządowe 2018 - wyniki

Brak wykonawcy na budowę sceny

Drugi przetarg na budowę sceny z dłuższym terminem realizacji