Posty

Dofinansowanie do paneli i pomp ciepła

Obraz
W trosce o walkę ze smogiem oraz poprawę jakości powietrza Gmina Hażlach przygotowuje się do pozyskania dofinansowania dla mieszkańców do montażu na budynkach paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Liczba zakwalifikowanych gospodarstw domowych z terenu gminy nie może być mniejsza niż 151.  Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt z Urzędem Gminy Hażlach – pokój nr 12, pod numerem tel. 33 85 69 555 wew. 63 lub na adres e - mail oze@hazlach.pl do 30 marca 2018r. W korespondencji prosimy o podanie: imienia i nazwiska właściciela nieruchomości, adresu oraz numeru telefonu.

Przedszkolaki przywołały Wiosnę

Obraz
W Zamarskim Parku kolejny raz można podziwiać piękne "marzanny" wykonane przez przedszkolaków i ich rodziców. W ten sposób dzieci zaprosiły Wiosnę, na którą wszyscy czekamy już z utęsknieniem. Serdecznie dziękuję dziaciom, ich rodzicom oraz kadrze zamarskiego przedszkola za piękną wystawę kukieł w naszym Parku.
Strażnica bez funduszy na przebudowę

Obraz
W dniu 15 marca odbyło się 11. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, którego przedmiotem było m.in zatwierdzenie projektów w OP 2, do którego Gmina Hażlach aplikowała o środki na przebudowę budynku OSP w Zamarskach na Muzeum Żywiołów na pograniczu polsko-czeskim. Niestety mimo wysokiej oceny, wniosek nie uzyskał dofinansowania. Jednak Gmina "nie składa broni" i po poprawieniu koncepcji wniosek zostanie wysłany do kolejnego naboru. Wyniki: http://pl.cz-pl.eu/obsah/soubory/486/lista-projektow-op-2.pdf

Zebranie Wiejskie za nami

Obraz
W piątek 16 marca br. w sali OSP w Zamarskach odbyło się Zebranie Wiejskie. Na wstępie przewodniczący zebrania Sołtys Klaudiusz Zawada przywitał obecnych na zebraniu gości czyli: Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego, przewodniczącą Rady Gminy Hażlach Bożenę Bury, radnego Tomasza Byloka, Dyrektor GOK w Hażlachu Cecylię Gasz-Płońską, przewodniczącą KGW w Zamarskach Annę Więcek oraz  naczelnika OSP w Zamarskach Józefa Ligockiego. Odczytany został również porządek zebrania, który po zmianach został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco: 1. otwarcie zebrania 2. wyznaczenie protokolanta i przewodniczącego zebrania 3. sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok. 4. realizacja Funduszu Sołeckiego 2018 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zamarski z dnia 15 września 2017r. dotyczące Funduszu Sołeckiego na rok 2018, 6. podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia zadania do konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych org…

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ ZA 2017 R.

Obraz
Szanowni Państwo. 
Minął kolejny rok działalności Rady Sołeckiej na rzecz naszej małej ojczyzny Zamarski. Na przestrzeni całego 2017 roku Rada Sołecka spotkała się 6 razy, omawiając bieżące sprawy i bolączki dotyczace m.in.: 20.01.2017r.:  - brak płotków śniegowych na ul. Gumieńskiej (zaspy na drodze),  - co z budową poszerzonego pobocza na ul. Cieszyńskiej od kościoła katolickiego do skrzyżowania z ul. Gumieńską,  - oświetlenie przejścia dla pieszych przy tzw "mleczarni".  24.03.2017r.:  - W związku ze złym stanem technicznym budynku OSP w Zamarskach i braku możliwości adaptacji poddasza ze względu na przepisy sanitarne i przeciwpożarowe trzeba podjąć działania zmierzające do budowy nowego obiektu.  - remonty cząstkowe  19.05.2017r.:  - remonty cząstkowe dróg i pisma mieszkańców w tej sprawie,  - usunięcie niebezpiecznego uskoku na ul. Kamiennej.  30.06.2017r.:  - organizacja rajdów  11.09.2017r.:  - wyczyszczenie rowów ul. Cieszyńska  - naprawa barierek na mostkach (ul.…

Razem posprzątajmy Zamarski

Obraz
Już za tydzień w sobotę 24 marca br. Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk organizują akcję "Posprzątaj Świat na Wiosnę". Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji i wspólne posprzątanie dróg i poboczy naszego sołectwa. Start akcji o godz. 10.00 przy OSP. Organizatorzy zapewniają rękawiczki i worki, a na zakończenie wspólne ognisko w Parku. W przypadku deszczu "sprzątanie świata" zostanie odwołane.

Spotkanie sołtysów w sprawie konkursu PIL

Obraz
Na zaproszenie wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwii Cieślar we wtorkowe popołudnie 13 marca w Urzędzie Gminy Hażlach odbyło się spotkanie z sołtysami z Gminy Hażlach, którego celem było omówienie założeń Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Służy on realizacji przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa śląskiego.
Wójt Gminy Hażlach szczegółowo omówił założenia regulaminy konkursu a p. Sylwia Cieślar wyczerpująco wyjaśniała pojawiające się podczas dyskusji wątpliwości. W trakcie spotkania zgłoszono wiele pomysłów, które należałoby sfinansować środkami pochodzącymi z Urzędu Marszałkowskiego, tj. zakup sprzętu nagłaśniającego, kontynuację budowy parku, doposażenie placu zabaw czy zakup strojów sportowych.
- Bardzo się cieszę, że doszło do dzisiejszego spotkania, ponieważ należy pamiętać, że dzięki rozmowom i prowadzonemu dialogowi, na przestrzeni trzech ostatnich lat powstają inwestycje, o których wcześniej mogliśmy tylko pomarzyć. Jestem prz…